Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 listopada 2012

APLITT API GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
CARLSON CAI NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz dalszego istnienia spółki.
EKO EKO GPW NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmian w składzie osobowym RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru.
FHDOM FHD NC Debiut spółki na NC.
GETINOBLE GNB GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
ICPGROUP ICP NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NAVIMORIN NIN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 4 zł na akcję.