Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 28 marca 2018

AUGA AUG GPW ZWZA
CAPITEA CAP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
I2DEV I2D GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. połączenia spółki z podmiotami zależnymi.
KREDYTIN KRI GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
LENTEX LTX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
MOLECURE MOC GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
MOLIERA2 MO2 NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PCM PCM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PMPG PGM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WIELTON WLT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.