Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 lutego 2021

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
4FUNMEDIA 4FM GPW NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
ALIOR ALR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ANSWEAR ANR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C, 1.841.000 akcji serii D.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
AWBUD AWB GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Maji Sp. z o.o. po cenie 1,08 zł za akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z członkami RN oraz zmiany statutu.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CDA CDA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
IDH IDH NC Scalenie akcji w stosunku 800:1.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL IPO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.000 akcji serii A oraz 3.750.000 akcji serii H.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NETIA NET GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.
PGO PGO GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SYNEKTIK SNT GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
VENTUREIN VTI GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.