Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 31 stycznia 2018

INGBSK ING GPW Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2017 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok.
AATHOLD AHL GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KANCELWEC KPI NC NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 NWZ z 15 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.
PREMFOOD PFR NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za 2017 rok.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.