Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 maja 2023

ALIOR ALR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
TAURONPE TPE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
1SOLUTION ONE NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku w wysokości 0,25 USD za akcję.
AZTEC AZC NC NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej oraz pracowników spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ujednolicenia kadencji członków RN i zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
AZTEC AZC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
BEEIN BEE NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
BKDGAMES BKD NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
CFSA CFS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
DSTREAM DOW NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za 2022 rok.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2022.
EUROTEL ETL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,95 zł na akcję.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
GETIN GTN GPW Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Wypłata dywidendy 21,57 zł na akcję.
POLTRONIC PTN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.
SDSOPTIC SDS NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
SUMMALING SUL NC Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy po cenie 23,47 zł za akcję.
SUWARY SUW GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.
YELLOWBOS YBS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.