Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 marca 2013

01CYBATON 01C NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
ASSECOSEE ASE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BUMECH BMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.
EFH EFH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GREENECO GET GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KOPAHAUS KOP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
KREDYTIN KRI GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
PCGUARD PCG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PREMETINV PMI NC NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany sposobu wyboru członków RN.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r. oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
SYMBIO SYM NC NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników na lata 2013, 2014, 2015, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu i in.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
ZELMER ZLR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG i WIG-Poland.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.