Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 października 2020

ALLEGRO ALE GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.023.255.814 akcji zwykłych.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 15.000.000 akcji serii F, 1.850.000 akcji serii G, 6.674.875 akcji serii H.
CLOUD CLD NC NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany składu RN.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
NANOGROUP NNG GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
STELMET STL GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
WADEX WAX GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.