Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 grudnia 2013

PKPCARGO PKP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ABCDATA ABC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
AGROTON AGT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ALCHEMIA ALC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ASSETUS ASS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ASTARTA AST GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ATLANTIS ATS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
AVIASG ASG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
DCD DCD NC NWZA ws. wyboru członków RN.
ELEMENTAL EMT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
GROCLIN GCN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2012/2013 trwający od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013, zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. zmian w treści uchwał Nr 3 i Nr 4 NWZ z dnia 4 maja 2010r dot. ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KINOPOL KPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KOMFORTKM KKM NC NWZA ws. powołania członków RN.
MILKILAND MLK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
NANOTEL NAN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie na NC wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
OVOSTAR OVO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PELION PEL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PLANETINN PIG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PLAZACNTR PLZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
POLNORD PND GPW Przydział akcji serii R, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
PRIMETECH PTH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
QUERCUS QRS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RANKPROGR RNK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ROBYG ROB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ROPCZYCE RPC GPW NWZA ws. m.in. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, z możliwością wyłączenia prawa poboru w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW i dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
SADOVAYA SGR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SECOGROUP SWG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.518 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SFINKS SFS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG-Plus wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia tych akcji.
TAXNET TXN NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 17 i nr 19 ZWZ z dnia 27.06.2013r oraz wyrażenia zgody na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
WIELTON WLT GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.