Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 sierpnia 2019

APANET APA NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
CARLSON CAI NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PREFAGRP PFG NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SFD SFD NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.