Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 10 kwietnia 2015

ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 WZA z dnia 11.05.2010 r., nr 5 WZA z dnia 30.07.2012 r., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INDATA IDT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
JUPITER JPR GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
MONNARI MON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PCM PCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
PFH PFH NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PROVIDENT IPF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 GBP na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.