Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 stycznia 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ARTP TYP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GENRG GNG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
HAMBURGER MRH NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
NOVAVISGR NVG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
PERMEDIA PMD GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW CHEMIE, s.r.o.
ROPCZYCE RPC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
SFKPOLKAP SFK NC NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Alphabet (Google) GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.