Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 października 2017

AGORA AGO GPW Rozliczenie transakcji w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
AGROLIGA AGL NC ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy za 2016 rok.
CEREALPLT CRP NC ZWZA
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DROZAPOL DPL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.
ERG ERG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GETINOBLE GNB GPW NWZA ws. oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka RN oraz powołania członka RN.
MCLOGIC MCL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MGAMES MGS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
ROPCZYCE RPC GPW Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę. Początek zapisów po 24 zł za sztukę.
SKARBIEC SKH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.