Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 kwietnia 2016

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BYTOM BTM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia BYTOM S.A., przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, zakończenia programu motywacyjnego przyjętego na lata 2014-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
HMINWEST HMI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2015.
IZOSTAL IZS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
KERNEL KER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. zmian w RN.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PJPMAKRUM PJP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
POLWAX PWX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,06 zł na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
YOLO YOL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.890 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.