Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 lutego 2019

ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ECCGAMES ECC NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.800.000 akcji serii A, 5.440.000 akcji serii B, 3.100.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 300.000 akcji serii E, 100.000 akcji serii F, 2.737.600 akcji serii G, 1.557.144 akcji serii H.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GEOTREKK GTK NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LUG LUG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MEDINICE ICE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
NANOGROUP NNG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą RN z dnia 28 grudnia 2018 r., utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej oraz powołania składu Rady Naukowej.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 30,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapka.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.