Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 kwietnia 2014

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ALUMAST ALU NC Pierwszy dzień notowań na NC 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ASSECOSLO ACS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 euro na akcję.
BEST BST GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
HIPOWERSA HPE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IBSM IBS GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDMSA IDM GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KRUSZWICA KSW GPW NWZA ws. połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MILESTONE MMD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NAVIMORIN NIN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
NOVAVISGR NVG GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ROPCZYCE RPC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SYNTHOS SNS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. scalenia akcji, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SAP SAP.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.