Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 lipca 2018

AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ASSETUS ASS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
AVIASG ASG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,31 euro na akcję.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
CWPE CWP NC NWZA ws. powołania w skład RN.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DELKO DEL GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
DEVELIA DVL GPW Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
EQUITIER ETR NC Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
FUTURIS FUT NC Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018.
IMS IMS GPW NWZA ws. rozszerzenia zakresu upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
JHMDEV JHM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
LIBERTY LTG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NORTCOAST NCT GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PBKM BKM GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
PEKABEX PBX GPW Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
QUBICGMS QUB NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
RUNICOM RUN NC Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
WBAY WBY NC Publikacja raportu za 2017 rok.
WOJAS WOJ GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.