Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 sierpnia 2015

GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COLIAN COL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.444.309 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUCO EUC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,68 zł na akcję.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KRKA KRK GPW WZA
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ROBYG ROB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.