Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 kwietnia 2017

DINOPL DNP GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 98.040.000 akcji serii A.
KERNEL KER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
DSTREAM DOW NC Dzień pierwszego notowania na NC 106.000 akcji serii A, 1.415.500 akcji serii F1 oraz 1.415.500 akcji serii F2.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej oraz zmiany statutu.
GPRE GPR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
GREENX GRX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.620.000 akcji zwykłych.
I3D I3D NC NWZA ws. zmiany statutu.
KOMPAP KMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MAXIMUS MAX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MWTRADE MWT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLCOLORIT PLT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RYVU RVU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TOWERINV TOW GPW Dzień pierwszego notowania na NC 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.