Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 lipca 2018

BERGHOLDI BRH NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
BERGHOLDI BRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.
FERRUM FER GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
JHMDEV JHM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
KGL KGL GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
M4B M4B NC NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.
MADKOM MAD NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.
MEDICALG MDG GPW Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.
MMAKERS MMF NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE RPC GPW NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.