Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 sierpnia 2014

ALTUSTFI ALI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DRUKPAK DRU NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ubiegania się o wykluczenie akcji z obrotu na NC.
EKOEXPORT EEX GPW NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
HEMP HMP NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
IBSM IBS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMPERA IMP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez spółkę z członkiem zarządu oraz zmian w składzie RN.
KOMFORTKM KKM NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za I i II kwartał 2014 roku.
MEDIACAP MCP GPW Pierwszy dzień notowań na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MOSTALZAB MSZ GPW NWZA ws. wydzierżawienia Ośrodka Usług Dźwigowych, zmiany uchwały nr 8 WZA z dnia 28.11.2013 oraz zmiany statutu.
NEWWORLDR NWR GPW WZA
OXYGEN OXY NC NWZA ws. powołania członków RN.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 14.05.2014 r.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TRAVELPL TVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEPAK ZEP GPW Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.