Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 maja 2019

ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AGROMEP AGP NC NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
APS APS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GPW GPW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LOKUM LKD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NORTCOAST NCT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NOWAGALA CNG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
ROPCZYCE RPC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Sprint Corporation S.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.