Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 kwietnia 2022

KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
AGORA AGO GPW NWZA ws. zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi do zarządu spółki w drodze kooptacji oraz powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do zarządu spółki.
ALUMETAL AML GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BOOMBIT BBT GPW NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PLATIGE PLI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
RAEN RAE GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu wyrównania strat poniesionych przez spółkę, rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych w celu pokrycia strat oraz zmiany statutu.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SHOPER SHO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
TENDERHUT THG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
YARRL YRL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.