Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 lipca 2014

ACE ACE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 euro na akcję.
CARLSON CAI NC Pierwszy dzień notowań na NC 9.435.897 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EMONT ELM NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
HUBTECH HUB NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
INSTALKRK INK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. zmiany statutu.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyboru członków RN.
MEDICALG MDG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
MODECOM MOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,11 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SANOK SNK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
WBAY WBY NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału wyniku finansowego za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.