Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 kwietnia 2014

ANALIZY AOL NC ZWZA ws. nabycia akcji własnych, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
APLITT API GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AVATRIX AVT NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
BNPPL GPW Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych na akcje serii O.
BPC BPC NC NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COMP CMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EGB EGB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GWARANT GWR NC NWZA ws. wynagrodzenia oraz zmian w składzie członków RN.
IFSA IFR GPW NWZA ws. wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art.551 k.c. do spółki zależnej, udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmian w składzie RN.
IIAAV IIA GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z jej podziałem polegającym na przeniesieniu części jej majątku na spółkę BUWOG AG.
IMPERIO IMP GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MABION MAB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAGELLAN MAG GPW ZWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członka RN.
OZECAPITAL OZE NC Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SYNTHOS SNS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
TALANX TNX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 252.797.634 akcji zwykłych.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TOPMEDICA TPM GPW ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.