Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 maja 2012

ATM ATM GPW Ostatni dzień notowań akcji spółki ATM SA z prawem do objęcia akcji spółki ATM SI SA.
BOGDANKA LWB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
CWPE CWP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DOMLEK DLK NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DSS DSS GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki z powodu nie przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2012 w terminie określonym przepisami prawa.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INVICO IVC NC Początek notowań spółki PRTRADE (PTR) pod nazwą INVICO (IVC), w związku ze zmianą firmy.
MABION MAB GPW NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D i H oraz ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW.
MMCPL MMC NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków RN.
NEWWORLDN NWN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NOVAVISGR NVG GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
OEX OEX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji własnych, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
POLFA PLF NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
SERINUS SEN GPW WZA
SOBET SOB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie, zmian w składzie RN.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
UNITED UTD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.