Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 lutego 2021

SANPL SPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MABION MAB GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
POLNORD PND GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Cordia International po cenie 3,55 zł za akcję.
SIMPLE SME GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.