Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 kwietnia 2013

KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ACE ACE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
AITON AIT NC NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji.
BALTONA BAL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za 2012 rok.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty za rok obrotowy 2009.
FEERUM FEE GPW Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz odpowiedniej zmiany statutu.
IMPERIO IMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MABION MAB GPW Debiut spółki na GPW.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
RAFAMET RAF GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ROBYG ROB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.