Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 kwietnia 2021

AIRWAY AWM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BOWIM BOW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CIGAMES CIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WIKANA WIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
IBM IBM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.