Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 31 marca 2022

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
AMICA AMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
BOS BOS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
CAVATINA CAV GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ECHO ECH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ENERGA ENG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
INSTALKRK INK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
INTERBUD ITB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
LESS LES GPW NWZA ws. przyjęcia strategii rozwoju na lata 2022 - 2023, zmiany w składzie RN, zmiany statutu oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu spółką.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PHARMENA PHR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
RAEN RAE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.470.599 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SANTANDER SAN GPW ZWZA
SELVITA SLV GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SIMFABRIC SIM GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN, zatwierdzenia decyzji zarządu o zmianie polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na MSR i MSSF począwszy od 1 stycznia 2021 r.
SOLAR SOL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
STARWARD STA NC Publikacja raportu za 2021 rok.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku.