Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 lipca 2013

ALTERCO ALT GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARCUS ARC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
BGE BGE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
DROP DRP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
EMCINSMED EMC GPW Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. do 19,50 zł za akcję.
ESSYSTEM ESS GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EUROMARK EMK GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
FINVENTUR FIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2012.
GOTFI GTF NC Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
IMPERIO IMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KCSP KCS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia spółki.
KETY KTY GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,00 zł na akcję.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MODERNCOM MCE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NICOGAMES NGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku obrotowego 2012.
OPENNET OPE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
OPONEO.PL OPN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
POSITIVE POS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
QUMAK QMK GPW Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
SEAMASTER SMA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SILVANO SFG GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
SIMPLE SME GPW Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
TRAVELPL TVL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
YAWAL YWL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
Citigroup C.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.