Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 maja 2024

ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023.
ESHOPPING ESG NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A, 81.000.000 akcji serii B, 15.800.000 akcji serii C.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Gi Group Support Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
KLABATER KBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
NANOGROUP NNG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1, M2, M3, M4, M5, M6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
NWAI NWA NC Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
SFINKS SFS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.389.333 akcje zwykłe na okaziciela serii R.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.