Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 stycznia 2015

PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SCOPAK SCO GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
SESCOM SES GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
VIDIS VDS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.