Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 listopada 2015

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AEDES AED NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APS APS NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BVT BVT NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DIGITANET DIG GPW NWZA ws. wprowadzenia programu opcji menedżerskich, zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru akcji i prawa poboru warrantów subskrypcyjnych za zgodą RN.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GCINVEST GCI NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KLEBAINV KIN NC NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MIDAS MDS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PAGED PGD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PAGED PGD GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 KSH, upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych, finansowanie nabywania akcji przez pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby oraz zmiany w składzie RN.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PCCEXOL PCX GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i in.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SUNEX SNX GPW Scalenie akcji w stosunku 40:1.
TORPOL TOR GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 11,80 zł na 12,10 zł.
TRAVELPL TVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WILBO WLB GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.