Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 lutego 2017

APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 92.380 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BPC BPC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CASPAR CSR GPW NWZA ws. powołania członka zarządu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków zarządu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz ich dematerializacji, zmiany statutu.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę 3.900.000 akcji własnych na okaziciela serii F, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
INDOS INS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INTEGERPL ITG GPW NWZA ws. zmiany treści statutu, emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej emisji serii M oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LUKARDI LUK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PEMANAGER PEM GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J, zmiany statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian członków RN.
PGPPOLONI PGP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PRESENT24 P24 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SEDIVIO SED NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
TNTPROENR TNT NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
WOLFSTF WTF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
Applied Materials AMAT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Cisco CSCO.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2016 rok.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za 2016 rok.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.