Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 sierpnia 2014

06MAGNA 06N GPW NWZA ws. zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EMPERIA EMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FMG FMG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.216.102 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GPW GPW GPW NWZA ws. powołania członka Rady Giełdy.
LUG LUG NC NWZA ws. powołania członka RN, zmian w regulaminie RN oraz zmiany statutu.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
PAGED PGD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RESBUD RES GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SYNTHOS SNS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.