Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 grudnia 2021

ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CHERRY CHP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. sprawozdania RN o wynagrodzeniach, powołania członka RN, przystąpienia do przygotowania programu motywacyjnego.
EUROHOLD EHG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 62.974.400 akcji zwykłych.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
MOL MOL GPW NWZA
NFPL NFP NC Publikacja raportu za 2019 rok.
PREFABET PBB NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy.
RENDER RND NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 38.900 akcji serii B, 25.900 akcji serii C.
SEVENET SEV NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
SFD SFD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
STSHOLDING STH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WIELTON WLT GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję.