Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 stycznia 2020

4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w statucie.
AUTOSPA ASP NC NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
EFEKT EFK GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii EE.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
GWARANT GWR NC Dzień wykupu akcji spółki przez Impel S.A. po cenie 2,02 zł za akcję.
MAKORA MRA NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOYA TOA GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia 26 czerwca 2019 roku.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia decyzji RN w tym zakresie oraz zmiany statutu.