Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 sierpnia 2015

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ACARTUS ACA NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz powołanie członka RN.
DIGITREE DTR GPW NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
DTP DTP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUCO EUC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję.
FALCON FLG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A.
FORTE FTE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
GORENJE GRV GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
HEMP HMP NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
KBJ KBJ NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PAGED PGD GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PCCINTER PCI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
TRITON TRI GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, określenia liczby członków RN wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków RN, wyznaczenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad działalnością spółki, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i.in.
VIVID VVD GPW NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
WIELTON WLT GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.