Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 grudnia 2015

11BIT 11B GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
11BIT 11B GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADIUVO ADV GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
IPODS IOD NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LOKUM LKD GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MILESTONE MMD NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MOSTALPLC MSP GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ORIONINV ORN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 644.300 akcji serii A, 171.270 akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E, 32.77 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
PLAZACNTR PLZ GPW NWZA
SOFTBLUE SBE NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.737.500 akcji serii A oraz 4.000.000 akcji serii B.
STOPKLA STK NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.