Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 lipca 2023

KGHM KGH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą RN, wyłączenia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i zmiany statutu.
MAKOLAB MLB NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOTORIA NTS NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku.
SUNDRAGON SDG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SUNEX SNX GPW Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.