Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 listopada 2017

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CLOUD CLD NC NWZA ws. zmiany składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EGB EGB NC NWZA ws. m.in połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.
GENERGY GNR NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
GTRINITY GTY NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LIBET LBT GPW NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.
LZMO LZM NC NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLNA PLA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.