Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 maja 2011

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. połączenia ze spółką mPunkt Polska SA z siedzibą w Warszawie.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
APIS ASA NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOTON BIO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
BNPPL GPW Początek notowań spółki FORTISPL (FTS) pod nazwą BNPPL (BNP), w związku ze zmianą firmy.
BNPPPL BNP GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
COLUMBUS CLC NC Debiut spółki na NC.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2010 rok.
DGA DGA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EKANCELAR EKA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EMCINSMED EMC GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
GOTFI GTF NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IMCOMPANY IMC GPW Debiut spółki na GPW.
INC INC GPW WZA
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
URLOPYPL URL NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.