Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 stycznia 2011

LOTOS LTS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGATE DGT NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
EASTSIDE ESC NC Otwarcie subskrypcji akcji serii D.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
EZO EZO NC Debiut spółki na NC.
ROVITA ROV NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RUNICOM RUN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WADEX WAX GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
XPLUS XPL NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.