Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 października 2019

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
COGNOR COG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
INC INC GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, powołania członka RN oraz zmian statutu.
NOWAGALA CNG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
POLNORD PND GPW NWZA ws. m.in. określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu i członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SONKA SOK NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A, 158.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Ford F.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.