Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 maja 2016

ABCDATA ABC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
AITON AIT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
COGNOR COG GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
ERBUD ERB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12.271.626 sztuk akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Uchwały nr XIV/2006 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz dalszego istnienia spółki.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom RN.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015 oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. zmiany statutu powołania członków RN III kadencji oraz określenia wynagrodzenia dla członków RN.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za 2015 rok.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
TERMOEXP TME NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WADEX WAX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
XTB XTB GPW Początek notowań spółki XTRADEBDM (XTB) pod nazwą XTB (XTB), na wniosek spółki.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 23 zł na akcję.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Vodafone VOD.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.