Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 16 lutego 2021

CLNPHARMA CLN GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany przedmiotu działalności spółki, wprowadzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przyjęcia nowej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.", zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany w składzie RN.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.680.246 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
IDH IDH NC Dzień pierwszego notowania na NC 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K.
IDH IDH NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
URSUS URS GPW NWZA ws. zmiany statutu.