Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 października 2019

COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 335.937 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
ECHO ECH GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ELQ ELQ NC NWZA ws. zmiany w statucie oraz powołania członków RN na kolejną kadencję.
ERGIS EGS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2018 rok.
VIVID VVD GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.