Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 września 2021

PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ALTA AAT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.
COGNOR COG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.
IMPERIO IMP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PARCELTEC PTE NC NWZA ws. powołania członków RN, pokrycia straty za rok 2020, objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania i wyboru członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.