Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 listopada 2017

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. podziału spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol S.A. na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COGNOR COG GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ECERAMICS ECR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INVISTA INV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.196 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROCHNIK PRC GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
PROVECTA PRV NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany członków RN oraz zmiany statutu.
RONSON RON GPW NWZA ws. zmiany składu zarządu i zmiany składu RN.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.