Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 października 2019

ABCDATA ABC GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ACAUTOGAZ ACG GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
AFHOL AFH NC NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
COGNOR COG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
MLSYSTEM MLS GPW NWZA ws. powołania członka RN.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
R22 R22 GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.